Zarządzanie Bezpieczeństwem Danych Osobowych


2Lex to zespół specjalistów tworzących i wdrażających na potrzeby każdej organizacji sektora publicznego, a także podmiotów prywatnych, efektywne oraz indywidualnie zaprojektowane techniczno-organizacyjne Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Danych Osobowych (SZBDO).

Sprawdź naszą ofertę

Każde zlecenie realizowane przez specjalistę zespołu 2Lex jest dla nas zadaniem priorytetowym i spersonalizowanym. Dlatego też wykorzystując posiadaną wiedzę i umiejętności oraz nowe technologie, łączymy dostępne środki techniczne z wymogi prawnymi i organizacyjnymi, aby zbudować w ten sposób skuteczny model organizacyjny ochrony danych osobowych wymagany w danej organizacji.

Nasza oferta


Oferta zespołu 2Lex skierowana jest do każdego Administratora Danych Osobowych (ADO), czyli każdego przedstawiciela organizacji przetwarzającej w ramach realizowania wyznaczonych celów dane osobowe.

Zainteresowanym ADO proponujemy wprowadzenie zaprojektowanych przez naszych specjalistów indywidualnych, a tym samym dostosowanych do potrzeb reprezentowanej przez niego organizacji, efektywnych Systemów Bezpieczeństwa Danych Osobowych (SZBDO).

Nasze systemy opierają się na spójnych i precyzyjnych regułach, a także procedurach organizacyjno-technicznych zgodnych z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Od 25 maja 2018 r. cały sektor publiczny oraz podmioty prywatne przetwarzające dane, w szczególności dane wrażliwe, będą zobowiązane do wdrożenia Systemów Bezpieczeństwa Danych Osobowych (SZBDO) i stałego monitorowania przez Inspektora Ochrony Danych(IOD).

W ramach proponowanej usługi oferujemy również przeprowadzanie cyklicznych szkoleń oraz audytów, a także realizowanie funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Bezpieczeństwo danych osobowych Ekspertyzy i opinie prawne Audyty bezpieczeństwa Mediacje Szkolenia


Bezpieczeństwo danych osobowych

Zespół 2lex oferuje przedstawicielom każdej organizacji: sektora publicznego oraz podmiotów prywatnych przetwarzających dane, a w szczególności dane wrażliwe, do których zaliczyć należy:

  • dane genetyczne
  • dane biometryczne,
  • dane dotyczące zdrowia,

zaprojektowanie i wdrożenie na potrzeby Administratora Danych Osobowych (ADO) indywidualnego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Danych Osobowych (SZBDO) opartego na skutecznych środkach technicznych i organizacyjnych zbudowanych na bazie uprzednio przeprowadzonej, w ramach Audytu Bezpieczeństwa (AB), ocenie skutków realizowania ochrony.

W ramach oferty proponujemy również realizowanie funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD), do którego zadań ustawowych należą:

  1. działania informacyjne,
  2. monitorowanie przestrzeganie przepisów o ochronie danych,
  3. współpraca z organem nadzorczym.

Ekspertyzy i opinie prawne

Na zlecenie każdego zainteresowanego podmiotu zespół specjalistów 2Lex przeprowadzi profesjonalną ekspertyzę oraz wyda niezależną opinię z zakresu przestrzegania wdrożonego w organizacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Danych Osobowych (SZBDO).


Audyty
bezpieczeństwa

Zespół 2lex oferuje kompleksowe usługi audytowe pod kątem oceny prawidłowości realizowania zadań nałożonych na Administratora Danych Osobowych (ADO) wraz z opracowywaniem i rekomendowaniem działań korygujących lub naprawczych zorientowanych na usprawnienie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Danych Osobowych (SZBDO).

Audyt obejmuje weryfikację obowiązującej polityki, procedur, procesów oraz narzędzi w oparciu m.in. o normę PN/ISO 27001, PN/ISO 1220 oraz PN/ISO 19011, a także wytyczne wydane przez Organ Nadzorczy (ON).


Mediacje

Zespół 2lex to wyspecjalizowani mediatorzy (M) wpisani na listę mediatorów sądowych, których głównym przedmiotem zainteresowań i działalności są sprawy wynikające z niewłaściwego przetwarzania danych i informacji w podmiotach prywatnych oraz publiczno-prawnych jednostkach organizacyjnych.

W ramach usługi oferujemy przeprowadzenie profesjonalnej mediacji z kontrahentami, pracownikami, organem nadzorczym, jak również występowanie w roli uprawnionego pełnomocnika podmiotu kontrolowanego.


Szkolenia

Wszystkim Administratorom Danych Osobowych (ADO), którzy podjęli współpracę z 2Lex oraz zlecili realizowanie funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) zapewniamy cykliczne i bezpłatne szkolenia z przepisów odnoszących się do ochrony danych osobowych, w szczególności do obowiązujących procedur bezpieczeństwa ochrony danych i informacji w danej organizacji.

Kontakt


 


dr Dariusz Wasiak
503 031 715

© 2Lex Security 2017